Svaz Pomocných technických praporů – Vojenské tábory nucených prací České republiky (dále jen Svaz) je dobrovolné sdružení příslušníků bývalých Silničních praporů ženijního vojska (SPŽV) a Pomocných technických praporů (PTP). Byl založen za účelem řešit zájmy jeho členů a jejich rodinných příslušníků při prosazování morální a politické rehabilitace, důchodového a zdravotního zabezpečení a dalších oprávněných nároků, vyplývajících z jejich zařazení do vojenských táborů nucených prací v důsledku politické persekuce v letech 1948 až 1954.

Svaz byl založen na svém I. sjezdu 25. května 1968 v Praze v paláci Žofín na Slovanském ostrově. Organizace měla být zárukou dodržování lidských práv a svobod. Dříve, než se mohl zaregistrovat jako společenská organizace, byla jeho činnost ukončena vpádem vojsk Varšavské smlouvy 21. srpna téhož roku.

Dne 17. února 1990 se konal II. ustavující sjezd. Zúčastnilo se ho na 4 tisíce mužů. V současné době Svaz sdružuje přibližně ještě více než tři tisíc členů (mužů). Je řízen Ústřední radou, volenou na celostátním sjezdu Svazu. Ústřední rada má odborné komise, zaměřené na jednotlivé její činnosti. Svaz se organizačně dělí na dva zemské Svazy (Český a Moravskoslezský), které jsou řízeny zemskými výbory volenými na zemských sjezdech. Zemské svazy mají paritní zastoupení v Ústřední radě Svazu. Členové PTP (muži) a od roku 2006 i členky PTP (ženy-vdovy) jsou organizováni v Čechách v Okresních klubech, na Moravě a ve Slezsku v Územních organizacích v rámci bývalých okresů.

Aktuality

Aktuální informace o činnosti svazu najdete na našem profilu na rajce.net.

Fotografie

Fotografie z činnosti svazu můžete shlédnout na samostatné stránce.

Svaz PTP-VTNP ČR provozuje Stálou výstavu PTP v Brandýse nad Labem a každé čtvrtletí vydává Zpravodaj PTP, který je zasílán všem členům a členkám Svazu.

Na vaše dotazy, týkající se naší činnosti v Čechách můžete zasílat na  E-mail: SVAZ.PTPCR@seznam.cz, dotazy týkající se naší činnosti na Moravě a ve Slezsku můžete zasílat na E-mail: mssvaz.ptp@mail2me.cz, rádi vám odpovíme.