Informace pro členy PTP

Rehabilitace za politické pronásledování příslušníků bývalých VTNP, sloužících v letech 1948 – 1954 byla řešena zákonem č. 87/1991 Sb. o mimosoudních rehabilitacích ve znění zákona č. 267/1992 Sb.

Při uplatnění zákona č. 375/2005 Sb. bývalým členům VTNP, kteří prokázali, že zde sloužili minimálně 12 měsíců, byl od roku 2006 přiznán zvláštní příplatek k důchodu.

Vdova po zemřelém členu PTP má také nárok na příplatek k důchodu ze zákona č. 357/2006 Sb.  při splnění doby 12 měsíců služby ve VTNP jejího bývalého manžela.

S přihlédnutím k tomuto zákonu od roku 2006 se mohou tyto bývalé manželky – vdovy stát členkami Svazu a zapojit se do jeho činnosti. V současné době má Svaz více než tisíc členek.