Svaz PTP – VTNP ČR

se sídlem: Generála Píky 1, 160 41 Praha 6 – Dejvice zastoupený: JUDr. Janem Deckerem, předsedou Svazu a Ústřední rady Svazu, JUDr. Bohumírem Dufkem, prvním místopředsedou Svazu a Jiřím Růžičkou, druhým místopředsedou Svazu

 • IČ: 00536377
 • Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
 • Číslo účtu: 1923300399/0800
 • Poštovní adresa:
  • Svaz Pomocných technických praporů – Vojenských táborů nucených prací ČR
  • Generála Píky 1
  • Poštovní přihrádka 250
  • 160 01 Praha 6 – Dejvice
 • Úřední hodiny: pondělí  (9 -12) hod.
 • Tel.: +420 973 217 712
 • Email: SVAZ.PTPCR@seznam.cz
 • Webové stránky: http://www.svazptp.cz

Český svaz PTP – VTNP

se sídlem: Generála Píky 1,  160 41 Praha 6 – Dejvice zastoupený: Jiřím Růžičkou, předsedou Českého svazu a Pavlem Krátkým, místopředsedou

 • IČ: 44265999
 • Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
 • Číslo účtu: 30338061/0100
 • Poštovní adresa:
  • Český svaz Pomocných technických praporů – Vojenské prapory nucených prací
  • Generála Píky 1
  • Poštovní přihrádka 250
  • 160 01 Praha 6 – Dejvice
 • Úřední hodiny: pondělí  (9 -12) hod.
 • Tel.: +420 973 217 712
 • Email: SVAZ.PTPCR@seznam.cz
 • Webové stránky: http://www.svazptp.cz

Moravskoslezský svaz  VTNP – PTP, o.s.

se sídlem: Generála Píky 827/2,  662 10 Brno – Černá Pole zastoupený: JUDr. Bohumírem Dufkem, předsedou MS svazu a Ing. Františkem Možným, prvním místopředsedou MS svazu

 • IČ: 00546011
 • Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
 • Číslo účtu: 1353864319/0800
 • Poštovní adresa:
  • Moravskoslezský svaz VTNP – PTP
  • P.O. BOX 37
  • 616 00  Brno 16
 • Úřední hodiny: úterý (9 -11) hod.
 • Tel.: +420 543 246 071
 • Email: mssvaz.ptp@mail2me.cz
 • Webové stránky: http://www.svazptp.cz